Les Biblioteques del CCUC: Cartoteca de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Les Biblioteques del CCUC: Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una biblioteca especialitzada en cartografia, geografia i ciències de la terra creada el 1985. Aplega més de 350.000 mapes datats entre el segle XVI fins a l’actualitat i, tot i estar especialitzada en mapes de Catalunya, els seus fons tenen una cobertura mundial.

Al llarg de la seva trajectòria ha aplegat documentació complementària sempre relacionada amb el territori com a arxiu de l’ICGC i també mitjançant l’adquisició i donació de fons documentals, biblioteques i col·leccions privades.

El fons bibliogràfic amb més de 80.000 volums, conté, entre d’altres, la biblioteca Josep M. Puchades, especialitzada en geografia i hidrologia; la biblioteca Josep M. Domènech, especialitzada en monografies locals de Catalunya, o la biblioteca Isidre Carné, especialitzada en literatura i descripcions de viatges. Tot el fons està catalogat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

El fons documental aplega arxius personals i institucionals relacionats amb el territori, com ara els del geògraf Pau Vila, de l’enginyer Albert Serratosa, dels Gonzalo de Reparaz, pare i fill, o el de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya. El museu, aplega una petita col·lecció d’instruments científico-tècnics relacionats amb la confecció de mapes.

Tot plegat vol esdevenir una contribució de documentació cartogràfica, geogràfica i geològica en el marc de la societat de la informació.

Una part del fons digitalitzat es pot consultar i descarregar a alta resolució a la Cartoteca digital. Iniciades l’any 2007, les col·leccions digitals compten amb més de 76.000 imatges entre documents cartogràfics i fotografia, tant aèria com convencional, que volen ser un testimoni de l’evolució del territori.

Horari i contacte

Horari de la Sala de Consulta: de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres amb cita prèvia.
Persona responsable: Carme Montaner, cap de la Cartoteca.
Adreça: Parc de Montjuïc, s/n (al final del carrer de Lleida). 08038 Barcelona
Telèfon: 93 567 1500 ext. 3242
Adreça de contacte: cartoteca@icgc.cat
Web: https://icgc.cat/L-ICGC/Contacte/Adreces-i-telefons/Cartoteca-de-Catalunya
Cartoteca digital: https://cartotecadigital.icgc.cat/

La Biblioteca de la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya està adherida al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix