LA UNIVERSITAT RAMON LLULL AFEGEIX LA SEVA TESI 800 A TDX

LA UNIVERSITAT RAMON LLULL AFEGEIX LA SEVA TESI 800 A TDX

La Universitat Ramon Llull (URL) ja compta amb 800 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 800 porta per títol Estudio de la reactividad a alta temperatura de aleaciones ligeras sobre recubrimientos cerámicos, ha estat escrita per Ana Ramos Masana, dirigida per Carles Colominas Guardia i presentada al Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials (IQS).

En aquesta recerca s’ha estudiat experimentalment el procés de mullat per Al9Si3Cu i alumini pur fos sobre mostres d’acer recobertes utilitzant el mètode de la gota jacent en buit en un equip d’angle de contacte dissenyat i construït expressament per a aquest projecte. S’han discutit l’efecte de l’aliatge, de la composició i la morfologia del recobriment en la mullabilitat del sistema i s’han comparat els resultats obtinguts amb la mullabilitat en sistemes no recoberts. Els resultats han mostrat que els recobriments retarden la reacció entre el substrat metàl·lic i l’alumini fos.

Comparteix