Com gestionar la informació de recerca dins la ciència oberta

Com gestionar la informació de recerca dins la ciència oberta

De l’11 al 13 de novembre passat ha tingut lloc el “1er Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales“, celebrat a Mèxic però de forma virtual.

L’objectiu del congrés ha estat promoure un treball en equip entre les diferents institucions que compten amb repositoris institucionals per incidir no només en la seva millora sinó en la forma de fer públics els resultats d’investigacions científiques.

Per part del CSUC, Lluís Anglada, director de Ciència Oberta, hi ha participat amb la conferència magistral “La gestión de la información sobre la investigación en el marco de la ciencia abierta: la experiencia de las universidades de Cataluña“.

La ponència ha tractat les motivacions i objectius de la ciència oberta, així com els seus components i les accions que han emprès diferents països per aconseguir les finalitats de la ciència oberta. A més, ha mostrat com la majoria d’accions de la ciència oberta es dirigeixen a informació sobre la recerca, concretament als repositoris. Per acabar, ha mostrat els diferents tipus de repositoris i les seves característiques que s’estan desenvolupant al món i concretament a Catalunya.

A continuació, trobareu el vídeo de la intervenció del director de Ciència Oberta del CSUC:

Comparteix