Accés obert: teoria i pràctica

Accés obert: teoria i pràctica

Al Blok de BiD s’ha publicat l’entrada “Accés obert: teoria i pràctica“, una ressenya signada per Ángel Borrego (UB), de la monografia “Open access in theory and practice: the theory-practice relationship and openness” dels autors Stephen Pinfield, Simon Wakeling, David Bawden i Lyn Robinson.

La ressenya comença així: “La bibliografia sobre el moviment de l’accés obert és abundant, i els informes sobre el tema ressenyats en aquest blog, nombrosos. És difícil, no obstant, trobar una aproximació original al fenomen com la que han emprat els autors de la monografia que avui resumim. Pinfield, Wakeling, Bawden i Robinson se centren en la relació entre la teoria i la pràctica en el terreny de l’accés obert. És a dir, com s’utilitza la teoria per entendre el fenomen de l’accés obert i fins a quin punt la teoria incideix sobre la seva implementació”.

Podeu continuar llegint la ressenya al Blok de BiD.

Comparteix