Les Biblioteques del CCUC: Centre de Documentació i Biblioteca del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Les Biblioteques del CCUC: Centre de Documentació i Biblioteca del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Els inicis de la biblioteca es remunten als inicis del Departament de Governació al principi dels anys 80. La biblioteca ha anat patint des de llavors canvis d’ubicació i direcció però mai ha cessat la seva activitat.

Actualment, el Centre de Documentació i Biblioteca (CDBI) es troba a l’edifici annex de la seu central del Departament d’Interior i ofereix l’accés a recursos informatius en l’àmbit temàtic de les emergències i la seguretat. La seva missió principal és donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies del departament i ser un centre de referència informatiu en aquest àmbit.

Al tractar-se d’una biblioteca especialitzada, és membre de la Xarxa Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) i impulsa la cooperació amb altres biblioteques similars, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. El seu fons bibliogràfic està integrat al catàleg BEG i al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Temes d’especialitat:

  • Seguretat ciutadana
  • Trànsit
  • Emergències i protecció civil
  • Prevenció, extinció d’incendis i salvament
  • Espectacles públics i activitats recreatives

Horari i persona de contacte

Podeu consultar l’horari i condicions d’accés al seu web.
Persona de contacte: Lourdes Vivó
Carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona
Telèfon: 93 551 2090
Adreça de contacte: it_biblioteca@gencat.cat
Web: http://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html

El Centre de Documentació i Biblioteca del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya està adherit al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix