Les Biblioteques del CCUC: El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Les Biblioteques del CCUC: El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona (SEDAC) és la biblioteca de referència per consultar la documentació produïda per l’Ajuntament de Barcelona destinada a difusió pública i depèn de la gerència de recursos d’aquesta corporació.

Va ser creat al 1983 amb funcions de biblioteca governamental, per proporcionar als òrgans municipals (càrrecs electes, directius, tècnics i resta del personal al servei de la institució) la informació i documentació que aquests precisen com a base d’evidència sòlida, per prendre decisions, elaborar normes, dissenyar programes i assolir els objectius marcats en els instruments de planificació de cada mandat municipal als quals també hi està compromès.

A més, té per objectiu garantir que la ciutadania i tothom interessat en l’administració local de Barcelona, pugui accedir de la forma més ràpida i àgil possible, a les publicacions oficials municipals que sovint són difícils d’aconseguir. Aquest coneixement es considera un actiu essencial per contribuir a potenciar l’exercici dels drets, el control de l’actuació municipal, la formació d’opinió i la participació ciutadana sobre els assumptes locals.

Fons

La col·lecció documental és el reflex de les polítiques municipals a través dels temps. Hi ha documents en suports tradicionals i digitals produïts per l’Ajuntament de Barcelona com sèries de dades estadístiques, memòries, plans, normatives, pressupostos, mesures de govern, revistes, vídeos i fotografies sobre l’acció del govern sobre la ciutat, etcètera, amb la finalitat de permetre als usuaris una visió a curt, mitjà i llarg termini dels mandats municipals.

Però el fons també respon a les necessitats d’informació multidisciplinars dels departaments municipals per la qual cosa una part de la col·lecció està especialitzada en gestió pública, legislació, ciències socials i disciplines afins.

Serveis

S’ofereixen els serveis tradicionals de biblioteca especialitzada destacant, especialment, els serveis d’alerta setmanal i d’informes especialitzats sobre els perfils d’interès municipal, així com la gestió corporativa dels recursos d’informació electrònics per a tot el Grup municipal; a més de la dedicació a altres serveis més nous enfocats a potenciar la internacionalització de la documentació generada per l’administració local, a facilitar el coneixement municipal en obert i la reutilització de la informació municipal pública per garantir la visibilitat mundial dels programes i projectes municipals, la igualtat d’accés a la informació i contribuir a potenciar el creixement social i econòmic de la ciutat.

Els usuaris disposen dels següents serveis d’informació electrònics per cercar la informació:

  • BCNexplor@: Eina de descoberta que permet trobar de manera conjunta tota la documentació del SEDAC, de les biblioteques departamentals municipals, els continguts digitals del repositori institucional i els fons de totes les biblioteques participants de la cooperativa mundial OCLC. A través d’aquesta eina, es permet el préstec interbibliotecari amb totes les biblioteques adherides a aquest servei que facilita OCLC.
  • CCUC: El fons del SEDAC també es pot localitzar i demanar en préstec a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), perquè el servei és un membre associat al CSUC la qual cosa dóna més visibilitat a la col·lecció dins de l’àmbit acadèmic.
  • Repositori institucional BCNROC: Inclou la producció digital d’accés obert de totes les entitats del Grup municipal, des de documents textuals a material gràfic i audiovisual. Tots els documents inclouen les llicències Creative Commons que indiquen les condicions de reutilització i disposen d’arxius textuals de descàrrega.
  • Norma, portal jurídic de Barcelona: Web a on es pot trobar i reutilitzar la normativa municipal vigent, altres documents de rellevància jurídica i les sentències de Jutjats i Tribunals en que és part l’Ajuntament de Barcelona. Les sentències estan anonimitzades i els usuaris poden consultar les versions oficials de les normes i les versions consolidades en català i en castellà que s’elaboren per facilitar la lectura i la comprensió de les normes que afecten als residents i/o treballadors de la ciutat.

El SEDAC també comparteix aquests serveis i recursos amb la resta de biblioteques departamentals que tenen altres gerències de l’Ajuntament de Barcelona com la Biblioteca del Centre de Formació del Laberint d’Horta, el Servei de Documentació i Educació Ambiental i la Biblioteca Funerària de Cementiris de Barcelona.

Horaris i contacte:

Persona de contacte: Anna Tintó i Moliner
Pl. Sant Jaume, núm. 1. 08002 Barcelona
Telèfon: 93 402 7472
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/sedac/ca
Podeu consultar la resta de serveis d’informació que s’ofereixen i els horaris del SEDAC i les biblioteques departamentals al seu web.

El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona està adherit al Servei de Préstec Interbibiotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix