Passport For Open Science: una guia pràctica per a doctorands

Passport For Open Science: una guia pràctica per a doctorands

El Passport For Open Science o Passaport per a la Ciència Oberta és una guia dissenyada per acompanyar l’estudiant de doctorat a cada pas de la seva recerca, amb independència del seu camp d’estudi. Proporciona un conjunt d’eines i bones pràctiques que es poden implementar directament.

La ciència oberta va néixer de les noves oportunitats que la revolució digital va oferir per compartir i difondre el coneixement científic. Consisteix essencialment en fer que els resultats de la recerca siguin accessibles per a tothom, eliminant qualsevol dificultat tècnica o financera que pugui obstaculitzar l’accés a les publicacions científiques. També consisteix a obrir les “caixes negres” dels investigadors que contenen les dades i la metodologia utilitzada per a les publicacions a fi de compartir-les en la mesura del possible.

Triar la ciència oberta significa, en primer lloc, afirmar que la recerca que es finança principalment amb fons públics ha de comunicar els seus resultats al públic amb el major detall possible. També es basa en l’observació que l’obertura garanteix una recerca millor documentada i més fonamentada i que el fet de compartir-la reforça el caràcter acumulatiu de la ciència i afavoreix així el seu progrés.

La ciència oberta i transparent també ajuda a millorar la credibilitat de la recerca a la societat, i la crisi sanitària d’aquest 2020 ha recordat la importància d’aquest fet. Per últim, la ciència oberta és portadora d’un profund moviment cap a la democratització del coneixement beneficiant així a organitzacions, empreses, ciutadans i, en particular, als investigadors per a qui el fàcil accés al coneixement és la clau per a l’èxit.

Les polítiques de ciència oberta compten ara amb el suport de més alt nivell de la Unió Europea, que ha fet de la publicació oberta una condició per al seu suport a la investigació científica des del 2012, i de les principals organitzacions de recerca de tot el món, com ara el National Institutes of Health dels Estats Units. A França, Frédérique Vidal, la ministra d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació, va llançar el 2018 un ambiciós Pla Nacional de Ciència Oberta que s’ha traduït des de llavors en diverses iniciatives.

Al final, són els investigadors els que, amb els seus compromisos i pràctiques, representen i donen vida a la ciència oberta. Per tant, quan els estudiants comencin a preparar el seu doctorat, la darrera etapa de la seva formació i la primera de la seva vida professional, els correspon a ells posar en pràctica aquests principis.

El Passport For Open Science és una guia dissenyada per acompanyar el doctorand durant la seva recerca, des del desenvolupament del seu enfocament científic fins a la difusió dels resultats de la seva investigació. Proporciona un conjunt d’eines i millors pràctiques que poden aplicar-se directament i s’adreça a investigadors de totes les disciplines.

Aquesta guia té per missió proporcionar els mitjans perquè els investigadors puguin fer realitat les fites de la ciència oberta, compartint els resultats i les dades de la seva recerca amb el major nombre de persones possible.

Podeu descarregar-la en diferents formats (digital, per imprimir i en alta definició) sota llicència Creative Commons a Ouvrir la Science.

Comparteix