La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona s'incorpora a l'MDC amb la col·lecció "Fons de Memòries científiques manuscrites"

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona s’incorpora a l’MDC amb la col·lecció “Fons de Memòries científiques manuscrites”

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) ha iniciat la seva participació al repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) amb la col·lecció “Fons de Memòries científiques manuscrites“.

La col·lecció està formada per les memòries i treballs manuscrits corresponents a l’activitat acadèmica i científica de la RACAB, des de la seva fundació el 1764 fins a inicis del s. XX. Els objectius fonamentals d’aquesta institució són l’estudi per al progrés de les ciències amb les seves aplicacions i les arts industrials.

Les primeres activitats de la RACAB van consistir en organitzar reunions dels socis, en les quals es feien cursos i experiments de física (bàsicament, segons el mètode de Muschembroek). Tot i que des de l’any 1768 ja funcionaven algunes direccions, és amb els estatuts de 1770 quan la RACAB s’organitza en nou direccions, segons les seves especialitats científiques, i comença a treballar en les juntes per torn. Aquestes primeres nou direccions, que es van mantenir fins al 1916, eren: 1.- Àlgebra i Geometria; 2.- Estàtica, hidrostàtica i meteorologia; 3.- Electricitat, magnetisme i altres atraccions; 4.- Òptica i les seves parts; 5.- Pneumàtica i acústica; 6.- Història natural; 7.-Botànica; 8.- Química i 9.- Agricultura.

Aquesta col·lecció incorporada a l’MDC es trobarà properament catalogada al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i formarà part del portal de les col·leccions especials.

Comparteix