La Universidad de Alcalá s'afegeix als acords marc de lloc de treball, equipament informàtic i audiovisual i llicències de programari

La Universidad de Alcalá s’afegeix als acords marc de lloc de treball, equipament informàtic i audiovisual i llicències de programari

Aquest mes de desembre la Universidad de Alcalá (UAH) s’ha adherit a diversos acords marc que gestiona el CSUC: el de lloc de treball, el d’equipament informàtic, el d’equipament audiovisual i el de llicències de programari.

L’acord marc de lloc de treball homologa els proveïdors d’equips de lloc de treball per al subministrament d’equipament informàtic a nivell usuari i la provisió de serveis associats. S’ofereixen tres models d’ordinador de sobretaula i tres models d’ordinador portàtil, en diferents configuracions i característiques, amb equipament addicional opcional. Els serveis associats són els de lliurament, posada en marxa, configuració, instal·lació de programari, migració de dades, manteniment de maquinari i retirada d’equipament antic.

L’acord marc d’equipament informàtic homologa els proveïdors per al subministrament d’equips informàtics d’usuari amb sistema operatiu Mac OS i iOS (Apple, Mac, iPad, iPhone) i la provisió dels serveis associats, així com també d’una sèrie d’equipament consistent en portàtils especials (ultralleugers, tàctils, convertibles) tauletes, equips de gaming, Mini PC i equips d’emmagatzematge de sobretaula (discs durs externs i servidors NAS).

D’altra banda, el d’equipament audiovisual posa en marxa un nou model integrat que permet a les entitats participants proveir-se a preus màxims fixats d’equips d’aules, d’enregistrament, de gravació i d’àudio. S’ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting. Les empreses homologades presenten a més d’una relació d’equips considerats com a bàsics amb uns preus màxims, també una relació de catàlegs públics de productes amb uns descomptes mínims i els serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

Per últim, l’acord marc de llicències de programari té per objectiu l’adquisició consorciada de llicències de programari (d’Atlas.ti, Nvivo, Salesforce, SPSS, Liferay, Alfresco Enterprise, MicroStrategy, Mathematica, LabVIEW i Red Hat) amb uns preus màxims fixats i uns serveis mínims establerts. Les llicències són per a ús educatiu, docent, de recerca sense ànim de lucre, i administratiu, i es pot disposar d’elles en propietat o en la modalitat de lloguer.

Amb la UAH, ja són 26 les institucions participants a l’acord marc de lloc de treball, 18 al d’equipament informàtic, 14 al d’quipament audiovisual i 12 al de llicències de programari.

Comparteix