Celebrat l'Infoshare de Géant sobre els Nodes de Transferència de Dades

Celebrat l’Infoshare de Géant sobre els Nodes de Transferència de Dades

El 9 de desembre ha tingut lloc l’Infoshare virtual Data Transfer Nodes: How Fast can your Data Travel?, organitzat pel projecte GN4-3 de Géant, en el qual participa el CSUC.

Alguns projectes de recerca necessiten transferir gran quantitat de dades. Usar els equips de sobretaula i la xarxa de tràfic regular per fer-ho pot no ser la millor opció per obtenir el millor rendiment. Configurar un Node de Transferència de Dades (Data Transfer Node, DTN) no és sempre fàcil: existeixen diferents programaris, cal ajustar alguns paràmetres als servidors, la distància redueix el rendiment en les connexions TCP…

El projecte GN4-3 de Géant, en el seu Work Package (WP) 6 T2, ha realitzat vàries proves usant el Géant Tesbed Service (GTS). Els resultats es troben publicats en una matriu i la documentació i els scripts per posar a punt els nodes en un entorn basat en Docker estan disponibles a la wiki del DTN i al whitepaper publicat sobre DTN pel projecte.

Per això, l’objectiu d’aquest Infoshare, coordinat per Maria Isabel Gandia, cap de Comunicacions del CSUC, ha estat mostrar el treball realitzat al voltant dels DTN, presentant els resultats, la matriu i la seva documentació.

Així, s’ha començat amb una introducció al treball en DTN a Géant sota el WP6, que ha continuat amb una presentació, a càrrec de Joseph Hill (UVA – SURFNET), sobre els paràmetres de configuració dels DTN per optimitzar-los i aconseguir millors resultats al transferir dades de recerca a gran escala.

A continuació, Iacovos Ioannou (CYNET) ha parlat sobre la “dockerització” dels DTN, mostrant com configurar-los en un entorn virtualitzat usant contenidors amb Docker.

La darrera intervenció ha anat a càrrec de Damir Regvart (CARNET), qui ha mostrat els experiments realitzats al Géant Testbed Service (GTS) per als DTN usant vàries eines de programari per a la transferència de dades a gran escala.

Per últim, l’Infoshare ha finalitzat amb un resum dels temes tractats i un debat obert al voltant dels DTN.

Trobareu les presentacions de l’Infoshare al web de Géant i el vídeo de la sessió a continuació:

Comparteix