La (relativa) importància de la ciència oberta en les polítiques d’avaluació universitàries

La (relativa) importància de la ciència oberta en les polítiques d’avaluació universitàries

La consolidació dels postulats de la ciència oberta passa per canviar com s’avalua l’activitat científica, per adaptar-la als nous escenaris de col·laboració, obertura i retorn social, i per tenir nous indicadors i noves fonts per a l’avaluació.

És per això que l’European University Association (EUA) ha publicat un informe que intenta diagnosticar la situació actual i veure la direcció que estan prenent els òrgans de govern de les universitats europees de cara a la implementació de la ciència oberta en les seves polítiques d’avaluació de l’activitat investigadora.

L’informe mostra els resultats de l’enquesta “Open science and access survey on research assessment“, duta a terme el 2019 a diferents òrgans de govern dins de les universitats europees (rectorats, vicerectorats, deganats i direccions de departament).

El Blok de BiD en fa una ressenya que signa Antonio Eleazar Serrano-López, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, i que podeu consultar en aquesta entrada.

Comparteix