Indicadors ICONO de producció científica a escala autonòmica, espanyola i internacional (2006-2019)

Indicadors ICONO de producció científica a escala autonòmica, espanyola i internacional (2006-2019)

L’Observatori de la recerca de l’IEC informa de l’actualització de dades de l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Aquest genera, publica i analitza la informació més actual sobre els principals indicadors i estratègies de ciència i innovació a escala autonòmica, espanyola i internacional.

Recentment, ICONO ha actualitzat els indicadors corresponents a la producció científica en l’àmbit autonòmic, espanyol i internacional del període 2006-2019. Les fonts d’informació són les dues principals bases de dades comercials de referència internacional: Web of Science (WoS) (a través de l’eina d’anàlisi bibliomètrica Incites) i Scopus (mitjançant l’eina SciVal).

En concret, es poden consultar interactivament i descarregar els indicadors següents:

  • Producció científica: nombre d’articles, revisions i actes de congressos per territori.
  • Impacte normalitzat (IN): índex que compara la mitjana de citacions de les publicacions d’un territori amb la mitjana de citacions de la producció mundial en el mateix període (normalitzada a 1).
  • Publicacions en revistes del primer quartil (Q1): percentatge en revistes d’excel·lència.
  • Publicacions d’excel·lència: percentatge d’articles en el 10 % i l’1 % més citat de la seva àrea científica i any de publicació.
  • Publicacions en col·laboració internacional: percentatge de publicacions amb més d’un país a les afiliacions.
  • Productivitat científica: ràtio de la despesa en R+D (sectors d’administració pública i ensenyament superior) per nombre de publicacions.

Font: Observatori de la Recerca (OR-IEC)

Comparteix