El CSUC esdevé membre observador de l'Associació EOSC

El CSUC esdevé membre observador de l’Associació EOSC

El mes de desembre la recentment constituïda Associació EOSC (European Open Science Cloud) ha celebrat la seva primera assemblea general, on s’han escollit les persones que formaran part de l’equip directiu i s’ha donat la benvinguda als seus 142 membres oficials, dels quals 21 són organitzacions amb mandat nacional i 49 observadors, entre els quals hi figura el CSUC.

Així, l’Associació EOSC està ja preparada per concertar acords contractuals amb la Comissió Europea i junt amb el seu equip directiu treballarà per al desenvolupament i implementació de l’European Open Science Cloud a partir d’aquest mes de gener.

L’objectiu d’EOSC és crear una infraestructura virtual que arreplegui totes les dades, serveis i eines de la ciència oberta que es generin a Europa durant els propers anys, amb la finalitat de posar-los a disposició de tota la comunitat científica. L’EOSC transformarà la forma en què els investigadors accedeixen a les dades i les comparteixen, i proporcionarà a Europa un lideratge mundial en matèria de gestió de dades de recerca.

Trobareu més informació al web d’EOSC.

Comparteix