2021: cap a una estratègia catalana sobre ciència oberta

2021: cap a una estratègia catalana sobre ciència oberta

“L’ase quàntic” acomiadava l’any 2020 amb una entrada dedicada a la ciència oberta on s’explica que, de forma similar al que estan fent diversos estats i regions europees, Catalunya està desenvolupant una estratègia sobre ciència oberta que amari el seu sistema d’R+D en el marc del Pacte Nacional sobre la Societat del Coneixement (PNSC).

El passat 13 de maig de 2020 el Plenari del PNSC va aprovar el document final de treball en què es basaran les futures polítiques públiques per fer de Catalunya un país capdavanter en recerca i innovació. El capítol 4 d’aquest document recull les principals accions que tenen per objectiu impulsar el sistema català de recerca, les seves infraestructures i la ciència oberta. Respecte a aquesta, s’han establert els eixos i les principals mesures de l’estratègia catalana sobre ciència oberta i el 2021 hauria de ser l’any de la consolidació i l’execució dels objectius operatius que han de permetre el desplegament de l’esmentada estratègia.

El document Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures es vertebra a l’entorn de sis eixos:

  1. Accés obert a les publicacions científiques
  2. Gestió de les dades de recerca: cap a les FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)
  3. Infraestructures per a la ciència oberta
  4. Capacitats i competències
  5. Incentius i recompenses
  6. Coneixement obert i societat

L’entrada acaba comentant les accions de ciència oberta que ja estan posant en funcionament alguns actors del sistema, com ara l’AGAUR, la Institució CERCA i el CSUC, i recomanant eines per estar al corrent del que es cuina sobre ciència oberta a Catalunya, Europa i el món en general.

L’objectiu del PNSC és impulsar una estratègia de país entre l’àmbit de l’educació superior, la recerca, la innovació i l’economia productiva per aconseguir una societat basada en el coneixement. El Pacte, liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, i amb un protagonisme molt destacat per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca en la seva elaboració, va comptar amb la implicació de representants del sistema català d’R+D+I (universitats, centres de recerca, grans infraestructures…) i del teixit social i empresarial.

L’ase quàntic és un blog d’en Xavier Lasauca i Cisa dedicat a  “recerca 2.0, xarxes socials per a investigadors, open science, dones i ciència, divulgació científica, innovació a l’Administració, open access i open data“.

Podeu llegir l’entrada completa a L’ase quàntic.

Comparteix