Recursos educatius en obert a les universitats espanyoles

Recursos educatius en obert a les universitats espanyoles

La revista El profesional de la informeción (vol 29, núm. 6) acaba de publicar l’article “Recursos educativos abiertos (REA) en las universidades españolas” (del que n’hi ha també versió en anglès) i que han escrit Gema Santos-Hermosa, Eva Estupinyà, Brigit Nonó-Rius, Lidón París-Folch, i Jordi Prats-Prat.

El resum que es fa de l’article diu: “Els recursos educatius oberts, Open educational resources (OER), s’han convertit en un element clau per a una educació de qualitat dins de l’Agenda 2030. En aquest article s’estudia la situació dels OER a les universitats espanyoles, analitzant les seves plataformes de publicació, les polítiques d’impuls i els incentius per als autors.

També s’analitzen les característiques dels OER existents en els dipòsits institucionals, a partir de les quals es fa una proposta d’estadis de desenvolupament en funció de la seva finalitat i nivell d’obertura. L’estudi conclou que, tot i que hi ha un interès creixent pels ORE, no existeix una conscienciació general sobre el que són i el que implica crear-los.

Per això resulta imprescindible la cooperació interdisciplinar dels professionals involucrats per crear ORE que es puguin trobar, compartir i reutilitzar de manera efectiva.

Podeu llegir l’article complet en obert a El profesional de la información.

Comparteix