Les Biblioteques del CCUC: La Biblioteca del Parlament de Catalunya

Les Biblioteques del CCUC: La Biblioteca del Parlament de Catalunya

La Biblioteca del Parlament de Catalunya es va inaugurar el 20 de desembre de 1984 i dona servei, principalment, a la comunitat parlamentària: diputats, grups parlamentaris, assessors i col·laboradors, òrgans i administració parlamentària. Els usuaris externs poden accedir-hi per a consultes especialitzades, amb identificació i cita prèvia.

La Biblioteca, actualment, amb el nom d’Àrea de Recerca, Producció Documental i Biblioteca (ARPDB) forma part de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (tríptic informatiu).

Fons

La biblioteca està especialitzada en dret públic. Disposa, també, d’un fons de dret comunitari, de dret privat, de ciències socials, d’història de Catalunya i d’altres disciplines, en què el Parlament té capacitat de legislar.

El catàleg complet consta de més de 54.300 registres, d’entre els quals cal destacar més de 250 títols de revistes en curs, i més de 7.300 buidatges d’articles de revistes i capítols de llibres.

Com a col·leccions especials destaquen:

  • La Donació Fornas, amb documentació sobre la història política de Catalunya d’ençà de la Primera República fins als anys de la postguerra franquista. Es compon de 6.691 llibres, 2.356 fullets, 2.400 fulls solts, 300 cartells de la Segona República i la Guerra Civil; i 1.203 títols d’hemeroteca del segle XIX, i constitueix un fons bibliogràfic de gran valor històric.
  • El fons de llibres escrits per diputats o sobre diputats.
  • El fons de programes i cartells electorals.

Serveis i productes documentals:

S’ofereixen els serveis tradicionals d’una biblioteca parlamentària, i en destaca l’elaboració i publicació en lliure accés de dossiers i productes documentals, i l’elaboració de recerques relacionades amb el treball parlamentari.

Exposicions

Entre les funcions de l’ARPDB es troba l’organització d’exposicions amb l’objectiu de donar a conèixer les col·leccions especials de la Biblioteca. Podeu consultar les exposicions realitzades a la pàgina web.

Cooperació

La Biblioteca participa i ha signat convenis de cooperació amb diverses biblioteques i projectes, com ara ARCA, les BEG, la Biblioteca de l’ICAB, Red Parlamenta i Dialnet. El mes de desembre de 2014 la Biblioteca del Parlament va finalitzar la integració del seu catàleg al Catàleg Col·lectiu de les Universitats  de Catalunya (CCUC).

Horari i contacte

De dilluns a dijous, de 9.00 a 18.00 h. Els divendres i els dies fora dels períodes ordinaris de sessions, de 9.00 a 15.00 h. Al mes d’agost la sala de consulta romandrà tancada.
Persona de contacte: Elvira Bosch
Adreça: Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona
Telèfon: 93 706 3172
Contacte: biblioteca@parlament.cat
Consultes: direccioestudis@parlament.cat

L’Àrea de Recerca, Producció Documental i Biblioteca del Parlament de Catalunya està adherida al Servei de Préstec Interbibliotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix