Ja pots consultar les tarifes per al 2021!

Ja pots consultar les tarifes per al 2021!

Les tarifes dels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i la seva política de facturació per a l’any 2021 ja estan disponibles al web corporatiu. La Comissió Executiva va aprovar-les el passat 12 de novembre, sense canvis en els costos associats a l’assistència tècnica i operació dels serveis.

Les principals novetats per a aquest 2021 són les següents:

  • Noves tarifes per a la connexió de les institucions del node del Vallès. També per a connexions al CATNIX de 2, 5, 20 i 50 Gbps, per a l’alta d’UNIFICAT i per a l’emmagatzematge d’equipament científic al GEPA.
  • Reduccions entre el 3% i el 20% en les quotes d’adhesió a l’Anella Científica.
  • Puja la tarifa de vot electrònic un 31,62% per l’augment del preu en hostatge i manteniment del servei. El 2020 era de 4.480,60 € mensuals, i ara ascendeix a 5.897,27 € mensuals.
  • Baixa la tarifa del Gestor d’Òrgans Col·legiats un 20,12%.
  • Es redistribueix la tarifa de la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals.
  • S’ajusten les tarifes de càlcul científic i continua el descompte del 80% per a l’adquisició de blocs addicionals de càlcul, que aquest 2021 passa a aplicar-se un cop contractades un milió d’Unitats Computacionals (UC).
  • S’elimina la tarifa del clúster de gestió bibliotecària per a la Universitat Jaume I.
  • El sistema compartit del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya manté les seves tarifes fins el 31 d’agost de 2021 pel posterior canvi de sistema.
  • Desapareix la quota reduïda en compres conjuntes, excepte per al servei de detecció de plagi.
  • Es congelen les tarifes d’hostatge i manteniment, amb l’excepció d’UNIFICAT, que inclou descomptes al servei per volum de treballadors de l’entitat usuària.

Igual que els darrers anys, el CSUC manté les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d’assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l’altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern), que es refacturaran amb IVA.

El llistat complet de tarifes i la política de facturació es pot consultar al document “Tarifes per a l’exercici 2021“.

Comparteix