20 anys de la introducció de la 1a tesi a TDX

20 anys de la introducció de la 1a tesi a TDX

Amb motiu del 20è aniversari del repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), hem parat amb Cristòbal Urbano, professor de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB), qui va col·laborar en la incorporació de la primera tesi i el conseqüent inici del repositori.

A continuació Cristòbal ens explica com va començar tot…

L’any 2000, al poc d’haver llegit la meva tesi, des del CBUC (ara integrat al CSUC), em va proposar de pujar-la al TDX a tall de prova pilot, ja que es necessitaven conillets d’índies per tal de farcir amb alguna tesi el repositori i fer demostracions entre les institucions cridades a alimentar-ne el dipòsit. El projecte feia molt bona pinta i tenia una sòlida connexió amb la tendència incipient dels repositoris digitals de tota mena, i en particular amb els de tesis que s’anaven coordinant des de 1996 al voltat de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). No era pas un intent “d’inventar la roda”. Es tractava de fer normal entre nosaltres el que ja era una realitat emergent a molts llocs i que tenia com a trets comuns arreu la cooperació, la interoperabilitat i la normalització bibliogràfica. No vaig dubtar gaire a donar el meu vistiplau, i crec recordar que va ser la primera tesi que va rebre el bateig de les metadades segons el model de la NDLTD, tot i que posteriorment l’any 2002 va caldre tornar a pujar-la per seguir els tràmits administratius normalitzats a TDX per part de la UB.

Curiosament la proposta de prova pilot, amb l’entrada en el “món digital” de la meva tesi, contrastava amb el un munt de tràmits analògics que havia fet pocs mesos abans, com eren la presentació d’un bon grapat d’exemplars fotocopiats per als tràmits d’avaluació i lectura, els tràmits de publicació per part d’Edicions UB de la tesi en format microfitxa (qui se’n recorda avui dia de les tesis microfitxades…!) i l’emplenament en paper de la fitxa “Teseo” per al registre administratiu, i un xic decimonònic, de la tesi en la base de dades pública del Ministeri d’Educació. Per cert, base de dades que recentment un important polític esmentava dient que era un repositori de tesis on es podia consultar la seva, tot i que no ha estat mai el cas, ja que únicament i des de fa poc temps enllaça amb els repositoris de tesis de les respectives universitats però sense cap integració real amb la resta del sistema de control bibliogràfic de les tesis.

Vet aquí la virtut d’aquella empenta inicial de TDX: fer evident que la inèrcia analògica que envoltava el doctorat s’havia de trencar ja l’any 2000 i que no hi havia excuses, malgrat els dictàmens jurídics i acadèmics que imagino segur van ajudar a ficar aigua al vi del projecte. No en va, l’any 2000 havien passat ja set anys des que el 1993 l’aparició del navegador Mosaic havia consolidat el projecte del World Wide Web encetat el 1991 per Tim Berners-Lee, i nou des que també el 1991 Paul Ginsparg havia posat en marxa el servidor de preprints LANL preprint archive (actual ArXiv.org) obrint el camí al moviment de l’accés obert a la ciència per la via de l’autoarxiu i els repositoris. D’aquest moviment, les tesis van formar part aviat com hem dit de la mà de projectes com la NDLTD, xarxa global de tesis que va tenir a España com a cap de pont el TDX del CESCA-CSUC.

Sense aquest nexe amb el món global de l’accés obert, la cooperació i la interoperabilitat, TDX hauria estat una via morta. Tal com vaig titular en l’article “De Paul Otlet a TDX: Xarxa i treball documental en xarxa”, que vaig publicar a la revista Teraflop del llavors CESCA l’any 2004, TDX ha il·lustrat al llarg dels anys la importància del binomi “Xarxa informàtica-treball documental en xarxa.”

Comparteix