20 anys de TDX

20 anys de TDX

El repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) celebra aquest 2021 el seu 20è aniversari.

Aquest repositori cooperatiu va posar-se en marxa el 6 de febrer de 2001 com a fruit del conveni “La Universitat Digital a Catalunya 1999-2003” sota la gestió del CSUC i amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Aquell any es van incorporar 280 tesis a text complet i es van rebre prop de 8.000 consultes a la seva base de dades.

Precisament, per a Lluís Jofe, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del “Pla Estratègic Catalunya en Xarxa” quan es va posar en marxa el repositori, “en aquests 20 anys, el TDX s’ha mantingut fidel al seu objectiu inicial (compartir una part important del coneixement generat a les universitats catalanes) i al mateix temps ha crescut en qualitat, mida i abast, mostrant un esperit clar de servei i amb molt bona percepció per part dels seus usuaris. Enhorabona”.

Han passat ja dos dècades i TDX s’ha convertit en una eina fonamental per la difusió de la recerca científica de les universitats. Actualment conté més de 32.900 tesis dipositades de 15 universitats participants. Rep més de 27 milions de consultes.

Durant aquests 20 anys, TDX ha anat creixent a bon ritme. A més, té més visibilitat, ja que s’ofereix conjuntament amb d’altres repositoris, com per exemple al portal europeu de tesis DART-Europe o a OpenAire.

El 2007 va ser l’any en què totes les universitats catalanes oferien les seves tesis doctorals a text complet per a la seva consulta a través de TDX. A més, des de l’any 2011, TDX participa en la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit. Aquesta preservació es duu a terme a través del programari LOCKSS.

El ritme d’incorporació de tesis a TDX ha fet créixer notablement el repositori. Des de que va entrar en vigor el Reial Decret 99/2011, en el que s’estableix que un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en un repositori institucional, i l’acord del CIC, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, les universitats de Catalunya fan possible la consulta en accés obert del 92% de les tesis llegides.

El portal DART-Europe, una associació de biblioteques de recerca i de consorcis bibliotecaris que treballen conjuntament per a la millora de l’accés global a les tesis, mostra el nombre de tesis doctorals en línia dels diferents països europeus. És curiós que, a diferència del cas català, que agrupa en un únic portal les tesis de 15 universitats, en d’altres països normalment les tesis es troben en servidors diferents.

A Espanya, de les 75.681 tesis, quasi la meitat es troben a TDX. Els països europeus amb més tesis a DART-Europe són: França (159.704), Alemanya (126.429), Països Baixos (114.185), Espanya (75.681), Portugal (71.406) , República Txeca (58.782), Grècia (40.534), Suècia (39.250), Suïssa (36.002), Itàlia (25.410), Finlàndia (19.763), Hongria (17.578), Bèlgica (12.349) i Irlanda (10.252).

Comparteix