Les Biblioteques del CCUC: La Biblioteca de l'Arxiu Nacional de Catalunya

Les Biblioteques del CCUC: La Biblioteca de l’Arxiu Nacional de Catalunya

La Biblioteca de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) va néixer amb la creació, l’any 1980 de l’Arxiu Nacional, mitjançant el Decret 314/1980 de 28 de novembre. Adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, depèn de la Direcció General del Patrimoni Cultural i té el doble caràcter d’arxiu general de l’Administració autonòmica i d’arxiu històric de Catalunya.

L’ANC s’organitza en diverses àrees, una d’elles és la Biblioteca que depèn de l’Àrea d’Informació i Qualitat (AIQ). La Biblioteca, integrada per la biblioteca auxiliar i pels fons de reserva, forma part de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i el seu marc legal d’actuació és la llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

La formació de la biblioteca auxiliar s’ha realitzat, bàsicament, a partir de l’adquisició de desiderates, donatius i intercanvis; pel que fa a la biblioteca de reserva s’ha anat constituint mitjançant els lliuraments procedents dels ingressos dels fons i les col·leccions documentals.

Funcions de la biblioteca

A grans trets, són les següents:

 • Satisfer les necessitats informatives internes (direcció i la resta d’unitats administratives de l’arxiu) i també les externes per part dels investigadors i dels usuaris, en general, oferint l’atenció necessària i mantenint al dia els recursos informatius que puguin ser d’utilitat per a les diferents recerques.
 • Conservar, difondre i donar accés a la col·lecció bibliogràfica de reserva procedent dels fons arxivístics ingressats en el centre.
 • Contribuir al foment de la investigació i dels estudis relacionats amb la Història de Catalunya, especialment de la Generalitat i les seves institucions, i amb les disciplines relacionades amb l’Arxivística i la Gestió documental.

Fons i col·lecció de la biblioteca

La Biblioteca està especialitzada en història de Catalunya, particularment de la Generalitat i les seves institucions, en arxivística i gestió documental. Conté també monografies d’altres àmbits temàtics que complementen els diferents fons documentals que es conserven a l’ANC. Compta, a més, amb una hemeroteca tant auxiliar com de reserva.

Al llarg dels anys, la Biblioteca s’ha anat nodrint de fons bibliogràfics destacables que han ingressat juntament amb fons documentals i d’arxiu. Destaquen diversos fons bibliogràfics, alguns provinents d’institucions, com ara el de la Generalitat de Catalunya (Segona República), la Generalitat de Catalunya (Exili), l’Institut Escola o la Mancomunitat de Catalunya; com a fons personals cal subratllar les biblioteques personals de Pau Casals, Max Cahner, Francesc Moragas i Barret, Josep Puig i Cadafalch, Lidia Falcón, Alexandre Galí, Brangulí (fotògrafs), Eugeni Xammar, Jordi Ventura Subirats o Ramon Xuriguera.

Entre els fons patrimonials i familiars sobresurten el fons Llinatge Güell, Comtes de Güell i de Comillas o el fons de l’Arxiu del Palau-Requesens, i com a fons comercials i d’empresa destaca el fons Tabacos de Filipinas o Manufacturas Sedó.

També hi ha fons bibliogràfics d’associacions i fundacions, sobresortint el del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans, el de la Federació de Cors de Clavé, el de la Unió Excursionista de Catalunya o el de la Casa de Guinea Equatorial de Barcelona, i com a col·leccions, citem la Col·lecció bibliogràfica de Martí de Riquer o la Col·lecció Francesc Cabana d’Història de l’empresa catalana.

La Biblioteca disposa també de diversos fons hemerogràfics de reserva destacables, com la Col·lecció de publicacions Emigració Catalana Republicana a l’Exili i la Resistència, les revistes aplegades en el fons del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el volum considerable de publicacions que aplega la Col·lecció de Publicacions Periòdiques de la Biblioteca Borja, o les del fons del Partido Feminista de España, per posar uns quants exemples. Actualment la suma de títols catalogats integrats a l’hemeroteca de reserva és de 9.402.

El fons de la biblioteca de reserva es complementa amb la part de biblioteca auxiliar, que creix dia a dia a partir de l’adquisició de desiderates, donatius i intercanvis.

La suma de tot això fa que, a dia d’avui, la Biblioteca de l’ANC compti amb més de 123.000 exemplars catalogats, dels quals 15.090 són llibres patrimonials. Cal assenyalar que d’aquests, 4.159 només es localitzen en el seu centre, en cap altra biblioteca integrada al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Quant a revistes que complementen la biblioteca auxiliar, es reben 22 títols per subscripció i 22 més per donatiu i intercanvi.

El fons de la Biblioteca, a banda de formar part del catàleg de les BEG, està integrat des de l’any 2016 al CCUC, i des del 2018 s’ha incorporat al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).

Serveis de la biblioteca

La biblioteca ofereix serveis presencials i no presencials:

Serveis presencials

 • Assessorament especialitzat: en la cerca d’informació i accés als catàlegs; servei de referència i consulta sobre els fons bibliogràfics i hemerogràfics que conserva l’arxiu. També es proporciona informació relacionada amb altres centres i col·leccions documentals.
 • Lectura a la sala.
 • Préstec personal intern.
 • Préstec personal extern.

Serveis no presencials

 • Assessorament especialitzat: en la cerca d’informació i accés als catàlegs; servei de referència i consulta sobre els fons bibliogràfics i hemerogràfics que conserva l’arxiu. També es proporciona informació relacionada amb altres centres i col·leccions documentals.
 • Préstec interbibliotecari.
 • Buidat diari del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 • Buidat diari del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).
 • Recull informatiu periòdic de les novetats bibliogràfiques dels documents que són adquirits per diferents vies a l’ANC.

Horaris i contacte

Actualment, i d’acord amb les afectacions derivades per la Covid-19:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. i sempre amb cita prèvia.
Persones de contacte: Mireia Bo / Susana Penelo
Responsable: Rosa Maria Cruellas
Bústia de contacte: ancsala@gencat.cat
Adreça: Carrer de Jaume I, 33-51. 08195 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 554 5249 – 93 554 5230
Web: http://anc.gencat.cat/ca/coneix/Fons-i-colleccions/Biblioteca/

La Biblioteca de l’Arxiu Nacional de Catalunya està adherida al Servei de Préstec Interbibliotecari del CSUC, podeu consultar-ne les dades de contacte.

Comparteix