"Els llenguatges de l’absolut": exposició bibliogràfica virtual a la Biblioteca de la UPF

“Els llenguatges de l’absolut”: exposició bibliogràfica virtual a la Biblioteca de la UPF

Entre el desembre del 2016 i el desembre del 2017, el professor Fèlix Martí va donar a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 11 manuscrits i vuit llibres litúrgics o de temàtica religiosa en diverses llengües (pāli, hindi, àrab, gueez, birmà, ucraïnès i rus).

Ara, la Biblioteca/CRAI presenta: “Els llenguatges de l’absolut“, una exposició virtual dels documents que va donar Fèlix Martí i que permet conèixer aquest fons bibliogràfic tan especial.

L’exposició es proposa explorar, a partir d’aquests llibres singulars, els llenguatges que les diverses religions han articulat per parlar de i amb allò totalment altre, així com els llenguatges a través dels quals consideren que aquest s’ha expressat.

Els llenguatges de l’absolut” ha començat la primera setmana de febrer, declarada per les Nacions Unides la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional, entre totes les religions. Té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat que les diferents confessions i religions convisquin en un espai de diàleg. D’aquesta manera s’hauria d’augmentar la comprensió mútua, l’harmonia i la cooperació entre persones.

L’estructura i els textos de l’exposició han anat a càrrec de la Dra. Raquel Bouso, professora d’Humanitats de la UPF. Els manuscrits en llengües orientals han estat identificats pel professor Aleix Ruiz Falqués, professor de Pali i director del Departament de Pali i Idiomes a la Universitat Budista Shan State, a Taunggyi, Myanmar.

La primera secció d’aquesta exposició ens acosta a la revelació i les llengües sagrades; la segona versa sobre la tradició i la traducció de l’experiència religiosa; la tercera secció planteja la qüestió de la paraula autoritzada, i per últim, descobrirem les escriptures com a formes de pregària i recitació que acompanyen la litúrgia o la meditació.

Els textos van acompanyats d’imatges dels documents, alguns dels quals amb escriptures, alfabets, suports materials, formes, relligats, ben diversos i insòlits en el nostre entorn cultural més pròxim.

Font: UPF

Imatge de la capçalera: Manuscrit en llengua gueez [Ms FM 11]

Comparteix