TDX arriba a les 33.000 tesis introduïdes!

TDX arriba a les 33.000 tesis introduïdes!

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 33.000 tesis doctorals incorporades, quan tot just es compleixen 20 anys de la seva posada en funcionament.

La tesi 33.000, que ha afegit la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat escrita per Sergio Andrés Ramírez Estrada i porta per títol “Infección Respiratoria en el Paciente Crítico: Eventos Asociados a la Ventilación Mecánica“. El treball ha estat dirigit per Jordi Rello Condomines i Benito Almirante Gragera, i presentat al Departament de Medicina de la UAB.

La tesi analitza l’estat dels VAE (Ventilator-Associated Event), la seva aplicabilitat i correlació clínica a través d’una base de dades internacional on es van incloure pacients >18 anys que van rebre ventilació mecànica durant més de 48 hores i es va realitzar un seguiment diari durant 30 dies o fins a finalitzar la ventilació mecànica.

Amb les dades obtingudes s’ha conduit un estudi prospectiu observacional amb 244 malalts de 13 UCI de 8 països valorant la presentació de VAE i el seu impacte. A més, s’ha analitzat la seva correlació amb la classificació prèvia (CDC 2008). S’ha portat a terme també una segona anàlisi retrospectiva per detectar factors associats amb VAE en el qual es van incloure 163 pacients amb 76 episodis (34.9 VAE / 1,000 dies de ventilació).

Comparteix