Les Biblioteques del CCUC: La biblioteca de la Fundació Pere Coromines

Les Biblioteques del CCUC: La biblioteca de la Fundació Pere Coromines

La Fundació Pere Coromines d’Estudis Filosòfics, Històrics, Literaris i d’Investigació Lingüística (FPC) va ser creada pel lingüista Joan Coromines poc abans de la seva mort i porta, per exprés desig testamentari, el nom del seu pare, l’escriptor, polític i economista Pere Coromines i Montanya (Barcelona, 1870 – Buenos Aires, Argentina, 1939), per a qui el seu fill Joan sentia una especial veneració.

Entre els objectius diversos de la Fundació, constituïda el 17 d’abril de 1997 sota la presidència de Max Cahner, ressalten la preservació, divulgació i continuació tant de la feina gegantina de Joan Coromines com de la del seu pare Pere Coromines, així com la vetlla i la salvaguarda del seu llegat intel·lectual i moral.

El 28 de setembre de 2006 el president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, va inaugurar la seu de la Fundació Pere Coromines a Sant Pol de Mar, a l’antiga casa d’estiueig dels Coromines, completament rehabilitada, d’aquesta població costanera del Maresme.

La Biblioteca de la Fundació Pere Coromines està formada per l’Arxiu i la Biblioteca pròpiament dita. L’Arxiu conserva tots els materials filològics de Joan Coromines, autor dels magnes Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (1980-2001, 10 vols.) i Onomasticon Cataloniae (1989-1997, 8 vols.), diccionari etimològic de tots els noms de lloc dels Països Catalans.

Entre aquesta documentació ressalta el cedulari o fitxer amb la totalitat de les cèdules o fitxes, ordenades alfabèticament, de les obres lexicogràfiques de Joan Coromines. Pel que fa a la Biblioteca, és formada bàsicament pels llibres i revistes de Joan Coromines i és un bon exemple d’una biblioteca d’un filòleg romanista del segle xx, especialment de tota la primera meitat del segle fins a la dècada dels anys setanta.

Recordem que Joan Coromines és autor també de l’importantíssim Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1954-1957, 4 vols.), que fa redactar des del seu exili americà i que li va donar fama mundial des de la seva càtedra de filologia romànica de The University of Chicago, posteriorment refós, amb la col·laboració de José Antonio Pascual, en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991, 6 vols.). La Biblioteca també conserva la part que es va conservar de la biblioteca personal de Pere Coromines.

Horari i contacte

Per a la consulta cal cita prèvia: info@fundaciocoromines.cat
Adreça: Consolat de Mar, 9. 08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 22 87
Web: www.fundaciocoromines.cat

Comparteix