DC4Cities, un projecte disruptiu segons els experts de la Comissió Europea

DC4Cities, un projecte disruptiu segons els experts de la Comissió Europea

El projecte europeu DC4Cities (An environmentally sustainable data centre for Smart Cities) ha superat de forma satisfactòria la seva primera revisió. En base als resultats obtinguts fins ara, experts nacionals designats per la Comissió Europea (CE) en l’àmbit de les TIC i l’energia han qualificat el projecte de “visionari”. Especialment, n’han destacat el seu caràcter disruptiu sobre l’estat de l’art en aquest camp amb un impacte a mig termini molt interessant per les ciutats del futur a Europa.

DC4Cities es troba en plena execució de la primera fase de trials, coordinats pel CSUC i realitzats paral·lelament a Barcelona, Trento i Milà. D’aquesta manera, s’avalua l’efectivitat de la tecnologia desenvolupada sobre casos reals com, per exemple, les càrregues de treball associades al transcoding de vídeo massiu, la generació de reports de gran volum o la indexació de repositoris de correu electrònic.

El principi de DC4cities, iniciat el setembre de 2013, és promoure el rol dels centres de dades com a protagonistes en les polítiques energètiques. La iniciativa pretén que aquests centres optimitzin l’ús de l’energia, disminueixin el consum energètic, redueixin les seves emissions i, com a conseqüència, l’impacte del consum de les ciutats. Així, amb projectes com DC4Cities s’aconsegueix integrar els centres de dades dins les ciutats intel·ligents o Smart Cities.

El consum energètic dels centres de dades és elevat, per això es busca que tant els centres ja existents com els de nova creació estalviïn energia sense modificar la logística  i sense impactar en la qualitat dels serveis a l’usuari. L’objectiu és que el 80% de l’energia sigui renovable, al mateix temps que es minimitza el consum energètic d’aquests centres.

DC4Cities desenvoluparà un ampli ventall de components de tecnologia en diferents capes. El principal component és el “Controlador Energètic del Centre de Dades” que proporciona dues interfícies principals:

  • La “Interfície d’adaptació d’energies renovables” s’utilitza per recuperar informació sobre la disponibilitat d’energia a partir dels proveïdors d’energia i de les directives restrictives de les autoritats de l’Smart City i Smart Grid.
  • La “Interfície d’operacions del centre de dades d’energia adaptativa” s’utilitza per promulgar els plans de consum d’energia en els subsistemes dels centres de dades.

El CSUC, l’Ajuntament de Barcelona (IMI) i Gas Natural Fenosa són els socis espanyols d’aquest projecte europeu i tenen per missió fer de Barcelona una Smart City de referència. També hi participen les universitats alemanyes de Mannheim i Passau, HP, Create-Net, Enea, Inria i Freemind, que coordina el projecte.

Els resultats de DC4Cities s’implementen al CSUC, que coordina els projectes pilot, i als centres de dades de l’Ajuntament de Barcelona (IMI), mentre que Gas Natural Fenosa s’encarrega de la gestió energètica dels centres com a Companyia de Serveis d’Energia.

Comparteix