Renovat el servidor NTP de Campus Nord

Renovat el servidor NTP de Campus Nord

m300gps

S’ha posat en marxa un nou servidor NTP al node de Campus Nord de l’Anella Científica que substitueix al fins ara existent, que havia estat operatiu des de l’any 2004.

Aquest nou servidor NTP és un Meinberg Lantime M300/GPS, amb oscil·lador TCXO d’alta estabilitat, receptor GPS, format per una targeta GPS interna per sincronitzar-se simultàniament amb els satèl·lits amb els que té visibilitat en cada moment (entre 3 i 8), i protecció anti-llamps.

A més, també s’ha renovat la seva antena receptora que combina un receptor planar i un convertidor de freqüència per passar el senyal d’alta freqüència modulat en fase del sistema GPS a una freqüència intermitja, que s’envia mitjançant un cable coaxial al servidor NTP.

Respecte a l’anterior servidor NTP, un Lantime/GPS/xHS, també del fabricant Meinberg, el nou disposa de més capacitat per resoldre peticions i més robustesa per protegir-lo davant d’atacs d’amplificació d’NTP.

El servidor de temps ajuda a mantenir un sincronisme horari acurat dels dispositius de xarxa i computadors garantint el bon funcionament de totes les aplicacions i permetent que els registres de les màquines siguin consistents.

El CSUC disposa d’un servidor NTP a cada node de presència de l’Anella Científica, a Campus Nord (CSUC-CN), ntp.csuc.cat (84.88.0.106), i a Telvent Housing (CSUC-T), ntp2.csuc.cat (84.89.1.26), amb connexions totalment independents.

Per a les institucions de l’Anella Científica el servidor NTP de Campus Nord actua com a primari i es disposa del de Telvent com a servidor de backup. En canvi, per als membres del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), el servidor NTP primari és el situat a Telvent, mentre que el de Campus Nord actua com a secundari.

El servidor NTP de CSUC-CN és accessible via RedIRIS, mentre que el de CSUC-T, és accessible via Orange i en cas de problemes en una d’aquestes sortides, es pot usar l’altra. D’aquesta manera, les institucions poden configurar els dos servidors i, en cas de caiguda del primari, es farà servir el secundari, aportant redundància i incrementant la disponibilitat del servei.

El servei NTP es basa en una jerarquia de servidors, sovint integrats en els equips de xarxa, anomenats Stratum. El nivell més alt, el 0, proporciona el temps i cada nivell de la jerarquia indica el nombre de salts al rellotge de referència, el 0. Els canvis d’Stratum no comporten pèrdua de fiabilitat.

Tots dos servidors NTP, el de CSUC-CN i el de CSUC-T, són Stratum 0/1, ja que fan tant de rellotge de referència com d’Stratum 1, i els encaminadors del troncal de l’Anella Científica són Stratum 2. Les institucions, per defecte, sincronitzen els seus encaminadors amb l’Stratum 2, però si alguna institució prefereix sincronitzar directament amb l’Stratum 1 pot sol·licitar-ho a anella.serveis@suport.csuc.cat.

Comparteix