Universitats i centres de recerca estalvien un 13% en la factura elèctrica amb la compra conjunta del CSUC

Universitats i centres de recerca estalvien un 13% en la factura elèctrica amb la compra conjunta del CSUC

Quinze universitats i centres de recerca, integrades en el grup de compra CSUC, estalviaran 1,73 milions d’euros el 2014, un 13% en el total de les seves factures de la llum.

Aquesta reducció és conseqüència, d’una banda, de la compra a preu variable realitzada pel grup de compra, un sistema innovador al sector públic i, de l’altra, de les mesures d’estalvi introduïdes pels gestors energètics de les institucions partici­pants.

PMP_per_Universitat

Preu mitjà ponderat (PMP) per universitat. Lot 1 = tarifa 6.1. Lot 2 = tarifa 3.1A

Aquest grup de compra, liderat pel CSUC, està format per la UAB, la UPC, la UPF, la UdL, la UdG, la URV, la UOC, l’FCRI, l’Escola Superior de Comerç Internacional, la Fundació UAB, l’Institut de Ciències Fotòniques, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, el Parc Mediterrani de la Tecnologia, el Parc de Recerca de la UAB i el propi CSUC. Per al 2015 està prevista la compra conjunta d’electricitat amb la incorporació de la UB amb el seu propi grup (col·legis majors Sant Jordi, Penyafort, Montserrat i Ramon Llull).

El grup de compra ha realitzat compra d’energia a preu variable OMIE licitant el marge de comercialització -incloent els desviaments- amb opció de tancaments trimestrals. Per les condicions del mercat, s’ha decidit mantenir un preu variable durant el primer i el segon trimestre de l’any, mentre que s’ha preferit tancar els lots de mitja tensió per al tercer i quart trimestre. Pel que fa a la baixa tensió s’ha contractat un preu fix prou favorable que ha entrat en vigor al juny.

Les universitats i centres de recerca del grup de compra estalviaran 1,73 milions d’euros en despesa elèctrica el 2014

La reducció en la factura elèctrica ha estat gràcies també a les mesures d’estalvi introduïdes pels integrants del grup, de manera que el consum previst de 130 GWh/any quedarà en 120 GWh/any. Aquestes mesures han consistit tant en reduccions de consum com en increments d’eficiència amb monitorització i millores en l’equipament. Les mesures de reducció del consum han aconseguit estalviar el 5% dels kWh, valorats en 670.000 €.

També ha estat fonamental el treball conjunt realitzat per detectar situacions que suposaven despeses innecessàries i que podien ser corregides. Així, s’han revisat consums, tarifes i potències de tots els CUPS -punts de subministrament. Entre d’altres accions dutes a terme pels responsables de gestió de l’energia, s’han agrupat alguns CUPS i d’altres s’han passat de baixa a alta tensió, més econòmica; s’han desviat consums a períodes més econòmics (de dia a nit, per exemple) i s’han ajustat les potències contractades.

Cal tenir en compte que el cost de la potència ha augmentat el 2014 entre un 120 i un 160%, en funció de la tarifa, de manera que si les potències no estiguessin molt ajustades aquest canvi regulatori hagués encarit la despesa. L’ajustament de la potència contractada ha estat un procés endegat fa temps i aquest any ha generat estalvis de fins al 12%, per exemple a la UPF. La URV està duent a terme un pla per reduir la potència contractada. La UdG va començar aquest procés al 2011 i ha fet alguna altra correcció aquest any. A la UPC, aquestes accions s’emmarquen dins el seu Pla d’Estalvi Energètic, que tenia com a principal objectiu reduir el consum energètic de la universitat un 25% l’any 2014 respecte el 2010. L’ESCI ha agrupat comptadors, racionalitzat horaris de la planta refredadora, sectoritzat lluminàries i instal·lat condensadors.

Aquestes mesures correctives, però, a banda de reduir el consum, han permès en alguns casos posar en marxa nous punts de connexió, com en el cas de la UAB, que ha incrementat les seves instal·lacions per a recerca (nou estabulari).

EstalviFacturaElectricitat2014-2013

Estalvi en la factura de l’electricitat el 2014 respecte el 2013 per als lots 1 i 2, de mitja tensió

En aquest procés, el treball colze amb colze dels gestors de l’energia a cada institució, col·laborant i compartint coneixement i experiències, ha estat tant o més important que la pròpia negociació del preu de compra, que ha estat també una feina conjunta del grup i que ha comptat amb l’assessorament de Bioquat, una consultora especialitzada en energia. Bioquat ha estat crucial tant en la recomanació dels tancaments de preu com en l’elaboració de les eines necessàries per la gestió de la facturació, tasca que s’ha fet més complexa a l’haver de calcular la formació del preu en tots els components  a partir de diverses fonts, preu que varia a cada hora durant el primer semestre.

Import_per_conceptes_Mitja_Tensio

Import per conceptes en mitja tensió. ATR = peatge regulat

Per al proper 2015 s’ha prorrogat la compra de 2014, que caldrà gestionar en els seus tancaments trimestrals com s’ha fet enguany, i es continuarà treballant conjuntament per incorporar les millors pràctiques en reducció de consum i en eficiència energètica.Es volen millorar les eines per gestionar el control de la facturació variable, no resolt en el mercat; i també es vol millorar la interlocució amb les empreses subministradores per a la resolució d’incidències tant en el servei com en la facturació.

Especialment, des del CSUC es vol impulsar aquest espai d’intercanvi de bones pràctiques que és el grup de compra per potenciar la compartició i col·laboració, i trobar noves formes de finançament i eines que puguin ser d’utilitat per a totes les institucions participants.

Aquest mateix grup de compra d’electricitat més la UB, el PRBB, el CRAG, els Col·legis Majors Sant Jordi, Montserrat, Penyafort i Ramon Llull, està licitant també la contractació conjunta de gas natural per un import anual de 4,6 M€ (IVA exclòs). Es tracta de 262 punts de subministrament amb un consum anual de més de 95 GWh dividits en dos lots, alta i baixa pressió, per aconseguir la màxima concurrència i donar entrada a comercialitzadores especialitzades.

Comparteix