Noves entitats de certificació dels serveis públics de certificació del Consorci AOC

Noves entitats de certificació dels serveis públics de certificació del Consorci AOC

Les entitats de certificació intermèdies de la jerarquia del Consorci AOC, com és el cas de l’Entitat de Certificació per a Universitats i Recerca (EC-UR) del CSUC, han entrat en la fase final del seu període de vigència i el Consorci AOC ha iniciat les tasques per gestionar aquesta situació, aplicant el criteri de racionalització.

D’aquesta manera, s’han creat dues noves entitats de certificació intermèdies que agruparan a les fins ara existents.

  • L’Entitat de Certificació del Sector Públic (EC-SectorPublic) concentrarà l’emissió de certificats pel Sector Públic de Catalunya, en substitució de les actuals EC-SAFP, EC-AL, EC-UR i EC-Parlament.
  • L’Entitat de Certificació de la Ciutadania (EC-Ciutadania) serà l’encarregada d’emetre els certificats digitals a ciutadans, en substitució de l’actual EC-IDCAT.

La data prevista d’inici d’emissions d’aquestes dues noves entitats de certificació és l’1 de gener de 2015.

Els certificats que s’emetran per les noves entitats de certificació permetran fer els mateixos usos que els certificats actuals, ja que el Consorci AOC està treballant per garantir-ne la interoperabilitat des del primer dia d’emissió.

També serà necessari configurar els certificats d’aquestes dues noves entitats de certificació als sistemes i aplicacions. Aquests certificats estan disponibles als següents enllaços:

És indispensable habilitar la compatibilitat amb aquests certificats nous de les aplicacions d’usuari: navegadors, Adobe Acrobat, etc. També els sistemes Windows servidors i clients a través de confiances de dominis corporatius, les aplicacions basades en JAVA a nivell client i servidor, etc. Al web del Consorci AOC hi ha disponibles manuals de com fer algunes d’aquestes configuracions.

Per a qualsevol qüestió sobre els nous certificats podeu contactar amb el Centre d’atenció a l’usuari del Consorci AOC.

Comparteix