Reunió de la Comissió de treball per al Portal de la Recerca de Catalunya

Reunió de la Comissió de treball per al Portal de la Recerca de Catalunya

El passat 26 de novembre es va reunir la Comissió de treball per al Portal de la Recerca de Catalunya amb els representants de cada universitat.

Els principals acords van ser: fer un estat de la qüestió sobre amb quina via i quan podrien les universitats enviar dades al Portal i fer una reunió de contrast per treballar les propostes de definició de l’abast dels apartats; l’establiment dels identificadors que permetin detectar duplicats i la definició dels workflows per a l’agregació i depuració de dades.

Comparteix