Incorporacions a RACO durant el novembre

Incorporacions a RACO durant el novembre

Durant el mes de novembre s’ha incorporat al repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic amb la revista In vitro veritas. La finalitat d’aquesta publicació és difondre informació relacionada amb les ciències de laboratori clínic i constituir un fòrum on debatre assumptes relacionats amb aquesta disciplina i activitat professional.

També s’hi han afegit les següents dues noves revistes a través de l’Institut Ramon Muntaner que segueix treballant per tal que el major nombre de revistes científiques dels centres d’estudis es puguin consultar en obert a través de RACO:

  • Sarrià: Revista d’investigació i assaig de la Marina Baixa, una publicació de periodicitat anual que recull articles sobre el patrimoni natural, cultural o històric de la comarca de la Marina Baixa, o de qualsevol dels seus termes municipals.
  • Inventari del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la Segarra, una revista que s’estructura bàsicament en tres grans apartats: Introducció, que comprèn l’estudi històric del terme del municipi tractat; Catàleg del patrimoni, amb subapartats habituals: índex dels béns inventariats, símbols i plànol de localització, nuclis urbans, arqueologia, arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura popular, escultura, pintura, orfebreria, arts de metall i parament litúrgic i, per últim, Bibliografia.
Comparteix