El CSUC-CSIRT obté l'acreditació del servei Trusted Introducer

El CSUC-CSIRT obté l’acreditació del servei Trusted Introducer

ti-logoL’Equip de Resposta a Incidents de l’Anella Científica (CSUC-CSIRT) ja disposa de l’acreditació del servei Trusted Introducer (TI).

Aquesta acreditació confirma que el CSUC-CSIRT funciona en base a bones pràctiques, que disposa de protocols, processos i eines de treball adients, i que es troba consolidat. A més, aquesta acreditació permet l’equip accedir a serveis de valor afegir que ofereix Trusted Introducer i TF-CSIRT amb ple dret.

El CSUC-CSIRT ajuda les institucions a millorar la seguretat a les seves xarxes, tant detectant possibles incidents com ajudant un cop s’han produït. A més, coordina i gestiona la resolució d’incidents de seguretat TIC a l’Anella Científica i proporciona un punt de contacte per reportar, identificar, analitzar l’impacte i les amenaces del què succeeix, així com proposar solucions i estratègies de mitigació.

El servei Trusted Introducer (TI) es va formar a l’any 2000 a Europa per ajudar a equips de resposta a incidents, com el CSUC-CSIRT, a coordinar-se millor i així augmentar la seguretat general responent més ràpid a atacs i noves amenaces. TI constitueix un pilar de confiança amb serveis addicionals especialitzats per a tots els equips de seguretat i resposta a incidents. A més, manté una base de dades dels equips i proveeix un resum actualitzat del seu nivell de maduresa i habilitat demostrats.

Comparteix