EL 2015 tindrà un segon més per sincronitzar-se amb la rotació de la Terra

EL 2015 tindrà un segon més per sincronitzar-se amb la rotació de la Terra

Aquest 30 de juny a les 23.59 h, els rellotges s’ajustaran, aturant-se un segon, per adaptar-se a una disminució en la rotació de la Terra. Així ho ha acordat el Servei Internacional de Rotació de la Terra i Sistemes de Referència (IERS), a l’Observatori de Paris, l’autoritat responsable de la mesura i distribució del temps.

Aquest segon addicional s’afegeix al Temps Universal Coordinat (UTC) per mantenir l’escala de temps dels rellotges atòmics, els més precisos del món, d’acord amb la rotació de la Terra. L’UTC és la referència temporal que utilitzen els servidors de temps, com el de l’Anella Científica i el del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), que ajuden a mantenir un sincronisme horari acurat dels dispositius de xarxa, garantint el bon funcionament de totes les aplicacions i permetent que els registres de les màquines siguin consistents.

Existeix un continu debat sobre si s’ha d’eliminar o no el segon addicional i permetre que l’hora atòmica se separi poc a poc de l’hora solar. Alguns països han proposat eliminar aquesta mesura per les dificultats que suposa per als sistemes que depenen de la sincronització exacta, com ara els sistemes informàtics i internet, i el temps i l’esforç necessaris per programar els equips de forma manual, amb el consegüent risc de l’error humà.

Durant l’últim salt d’un segon, que es va fer el 2012, alguns llocs web, com Reddit, LinkedIn o Yelp, van experimentar problemes. Perquè aquest any no passi cap incident, Google ha decidit repartir aquest segon addicional en petites mesures de temps al llarg de l’esmentat 30 de juny, de manera que passi desapercebut per al sistema.

Igualment, per evitar problemes us recomanem sincronitzar els vostres servidors usant el protocol de sincronització de temps d’internet, el Network Time Protocol (NTP).

Comparteix