19.000 tesis incorporades a TDX!

19.000 tesis incorporades a TDX!

La Universitat Ramon Llull (URL) ha incorporat la tesi número 19.000 al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Es tracta de la tesi Ensenyar a escriure per aprendre a la universitat, de Marta Pardo Estruch, dirigida per Montserrat Castelló Badia i presentada al Departament de Psicologia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la URL.

Aquesta tesi analitza l’ús de l’escriptura com una eina epistèmica que permeti aprendre un contingut disciplinar gràcies al guiatge i la revisió col·laborativa del procés de composició. Per dur a terme aquest anàlisi, s’han realitzat dos estudis i a partir dels seus resultats s‘ofereixen recomanacions per convertir l’escriptura en una eina epistèmica i propostes per formar, tant el professorat com els estudiants, en l’ús d’aquesta eina i, més específicament, per ajudar-los a fer un ús eficaç de la revisió col·laborativa.

Fa només 3 mesos, l’octubre de 2014, que la Universitat de Barcelona va afegir-hi la número 18.000. Fins ara, s’introduïen una mitjana de 2.000 tesis a l’any a TDX, però aquest cop s’hi han afegit 1.000 en sols un trimestre.

Comparteix