Disponible el 2014 Compendium of National Research and Education Networks

Disponible el 2014 Compendium of National Research and Education Networks

S’ha fet pública l’edició del 2014 del Compendium of National Research and Education Networks (NREN) que confecciona la GÉANT Association.

Els compendis de la GÉANT Association, abans elaborats per Terena, proporcionen informació detallada sobre les xarxes de recerca europees (NREN) com ara, les característiques dels serveis que ofereixen, els seus usuaris, aspectes relacionats amb el seu tràfic, el pressupost amb el que compten i el seu personal, entre d’altres.

En concret, del compendi de 2014 destaca com el nombre d’autenticacions al servei d’Eduroam s’ha triplicat i cada vegada hi ha més països que l’adopten. A Catalunya, el CSUC col·labora en la cadena d’autenticació d’aquest servei gestionant el proxy a Catalunya, i incentiva a les institucions de l’Anella Científica en el seu ús. Amb Eduroam, estudiants, investigadors i personal de les institucions participants poden connectar-se a internet quan visiten altres institucions també participants amb les mateixes credencials que usen a la seva institució. Actualment hi han 26 institucions participants a Catalunya.

En aquest sentit, també estan creixent les federacions d’identitats en els entorns acadèmics i de recerca principalment europeus, seguint els passos d’Eduroam. Els serveis de federació d’identitats gestionen els elements necessaris per intercanviar dades que permetin establir la identitat digital dels usuaris entre les institucions afiliades i els proveïdors de servei participants, tant a nivell nacional com internacional. Aquests serveis actuen com a un sistema de referència que permet enviar, de forma fiable i d’acord amb els més exigents estàndards de privacitat i seguretat, les dades d’identitat que les institucions participants proporcionen sobre els seus usuaris perquè aquests accedeixin a gran nombre de serveis en la xarxa.

D’altra banda, el backbone o troncal de les NREN europees està per sobre de 10 Gbps i en alguns casos per sobre dels 100 Gbps. A més, Alemanya ha planificat el seu pas al Terabit. A Catalunya, l’Anella Científica té un troncal amb diverses connexions a 10 Gbps, en concret 4 de 10 Gbps com a enllaç principal i 20 Gbps de backup, utilitzant tant equips òptics propis enllaçats a 100 Gbps, com 2 lambdes de RedIRIS-NOVA per tenir major redundància.

Pel que fa a l’interconnexió, s’han posat en marxa dos nous enllaços de fibra entre països (cross-border fiber).

Quant a seguretat, destaca que el 90% de les NREN han adoptat mesures per reduir l’spam o correu brossa i que dos terços de les NREN s’han vist afectades per atacs de denegació de servei (DDoS) el 2014.

Comparteix