Virtlabs, projecte per avaluar serveis cloud en virtualització

Virtlabs, projecte per avaluar serveis cloud en virtualització

Vuit universitats catalanes participen en el projecte Virtlabs, que té com a objectiu principal l’avaluació i disseny d’un nou futur servei consorciat per cobrir sota demanda serveis tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris.

Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

Formació en el projecte Virtlabs

Amb l’objectiu d’agafar habilitats en el procés de conversió d’aplicacions, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha organitzat un curs sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Jukebox del 26 al 28 de gener.

La jornada, dividida en dues sessions, ha format part de les primeres reunions de treball del projecte. La primera sessió ha servit perquè l’instructor presentés, a mode d’introducció, una sèrie de demostracions del procés de “cloudificació” d’aplicacions tipus Open Source. La segona ha estat una sessió 100% pràctica on els assistents han preparat i virtualitzat les aplicacions escollides amb el suport i guia del professor.

Virtlabs representa una nova definició i canvi del model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior. El proper pas del projecte preveu la fase d’integració dins el pilot.

Qui participa al projecte Virtlabs?

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Universitat de Vic – Central de Catalunya
Comparteix