Llei de transparència

Llei de transparència

La Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern contempla l’obligació per part de l’administració de la publicació de forma proactiva d’informació. Igualment, regula el dret d’accés del ciutadà a obtenir informació i en regula les condicions del seu exercici. Els mateixos principis també es recullen a la Llei espanyola 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu consultar els trets diferencials entre ambdues lleis. Pel que fa a la llei catalana, aquesta estableix el portal de transparència com la plataforma per subministrar de forma integrada la informació de les diferents administracions i entitats públiques catalanes i permetre així portar a terme les obligacions de transparència contemplades a la llei.

La transparència suscita molts elements de reflexió sobre quines són les dades a publicar, per part de les administracions públiques, així com quina estructura i format han de tenir aquestes dades.

En les Jornades de Secretaris Generals COSEG, celebrades el passat 12 i 13 de febrer, es va tractar el tema de la transparència des de la perspectiva de les universitats. A continuació trobareu les ponències més destacades:

Al Congrès de Govern Digital d’aquest any també es va tractar la transparència a les administracions públiques catalanes en la presentació Innovador model d’ordenança d’administració digital i transparència, d’Ascen Moro, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i Olga Díaz, del Consorci Localret.

La Llei de transparència posa de manifest diferents reptes i s’enllaça de diferents iniciatives dintre de les organitzacions des de la perspectiva de l’explotació dels sistemes d’informació, com ara la gestió documental, les dades obertes, la interoperabilitat de les dades (ENI), el tractament de grans conjunts de dades (Big Data) i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

D’altra banda, aquesta llei també implica elements relatius a l’organització i els processos, així com a l’administració electrònica, per permetre canals telemàtics de relació del ciutadà amb l’administració i el processament de les peticions, l’aprovació i el proveïment de les dades de transparència.

Comparteix