Nou model de governança TIC en l'Administració General de l'Estat

Nou model de governança TIC en l’Administració General de l’Estat

S’ha dissenyat un nou model de governança de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en l’Administració General de l’Estat (AGE) aprovat pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l’AGE.

organizacion-DTIC

La direcció de TIC, el motor d’aquest nou model.

L’estratègia TIC comuna determinarà els objectius, principis i accions per al desenvolupament de la transformació digital de l’administració, que servirà de base als ministeris per a l’elaboració dels seus plans d’acció sectorials per a la transformació digital.

Una de les novetats d’aquest model de governança és la declaració de mitjans i serveis compartits quan aquests responguin a necessitats transversals. La utilització dels mitjans i serveis compartits, que formaran part d’un catàleg de serveis comuns, serà de caràcter obligatori i substitutiu respecte als mitjans i serveis particulars empleats per les diferents unitats.

A més, en aquest nou model de governança les competències respecte a l’informe dels expedients de contractació en matèria TIC es concentraran en la direcció de TIC, que s’encarregarà d’alinear la contractació i inversions TIC de totes les unitats amb l’estratègia TIC, directrius i prioritats marcades pel govern.

Comparteix