Evolució de les tesis llegides i introduïdes a TDX en les universitats de Catalunya

Evolució de les tesis llegides i introduïdes a TDX en les universitats de Catalunya

Al març del 2011, a proposta del grup de treball de TDX-TDR, es va fer per primera vegada un estudi que mostrava l’evolució en la captació de les tesis llegides i posteriorment introduïdes al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) per universitat.

Passats quatre anys, s’ha considerat interessant actualitzar l’estudi amb la finalitat d’observar si el ritme de captació de tesis ha augmentat com a conseqüència de l’obligatorietat que estipula el Reial Decret.

tdx

La conclusió és que des que va entrar en vigor el Reial Decret i l’acord del CIC al 2011, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis doctorals a TDX, les universitats de Catalunya fan possible la consulta en accés obert del 85% de les tesis llegides. Si considerem només el curs acadèmic 2012-2013, el percentatge és del 94%. La mitjana des del curs acadèmic 2000-2001 al 2012-2013 és del 67%.

Comparteix