Accions de les universitats del CSUC per ajudar a complir els mandats d’accés obert de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la UE

Accions de les universitats del CSUC per ajudar a complir els mandats d’accés obert de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la UE

El Grup de Treball de Suport a la Recerca de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC ha elaborat un document que recull les “Accions de les universitats del CSUC per ajudar a complir els mandats d’accés obert de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea“.

La finalitat d’aquest document és posar en comú les accions o materials que s’estan fent a les universitats del CSUC per facilitar que els seus investigadors compleixin els mandats pel que fa a l’accés obert.

Actualment aquest grup està treballant en l’elaboració d’unes bones pràctiques i una guia per al compliment dels mandats d’accés obert per a les publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Tanmateix ha iniciat una nova tasca per a la gestió de les dades de la recerca.

Comparteix