Nova versió del sistema de monitoratge de tràfic SMARTxAC

Nova versió del sistema de monitoratge de tràfic SMARTxAC

S’ha posat en producció la nova versió del Sistema de Monitoratge de Tràfic per l’Anella Científica (SMARTxAC), que substitueix l’anterior plataforma, i sobre la qual fem una formació el dimarts 24 de març per a les institucions connectades a l’Anella.

L’SMARTxAC és una plataforma de monitoratge i anàlisi del tràfic per a l’Anella Científica que ajuda a millorar la detecció de situacions anòmales i proporciona informació per punt d’accés i institució, històrica i detallada, a les entitats connectades.

SMART_2

La nova versió contempla diverses millores entre les que destaquen, pel que fa als gràfics, els d’ús d’amplada de banda per protocol i els gràfics de “top”, separats per adreça i per origen o destinació, i per informació de sistemes autònoms.

El nou SMARTxAC també disposa d’una base de dades indexada dels fluxos del tràfic, amb un motor de cerca que permet consultar l’activitat de xarxa a baix nivell.  A més, totes les gràfiques d’aquesta nova versió de la plataforma es poden consultar per grup d’aplicacions i per aplicació.

Pel que fa a la detecció d’anomalies, la plataforma és ara més acurada, ja que “aprèn” quines activitats de xarxa són habituals per reduir-ne els falsos positius. A més, té l’opció de rebre la notificació d’anomalies per correu electrònic.

La nova versió disposa també d’una interfície gràfica renovada, més ràpida, intuïtiva i moderna, que permet la generació d‘informes en format PDF amb tota la informació disponible, sota demanda o de forma periòdica.

SMART_3

L’SMARTxAC és una eina d’utilitat tant per a l’equip que gestiona l’Anella Científica, com per al personal d’operació de la xarxa de les diferents institucions connectades, que poden consultar en temps real informació del seu tràfic.

La plataforma ha estat desenvolupada pel Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA) de la UPC. L’evolució d’SMARTxAC ha donat lloc a Network Polygraph, un producte comercialitzat per Talaia Networks, una spin-off de la UPC.

Comparteix