Més contingut Springer, a la BDC

Més contingut Springer, a la BDC

springerA l’inici de 2015, s’ha incrementat el nombre de títols d’Springer, l’editorial acadèmica internacional a la qual es té accés consorciat, tant per a revistes com per a llibres electrònics.

Gràcies a les negociacions de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC i dins d’un acord marc entre els consorcis espanyols, s’ha aconseguit que els membres participants en aquest acord accedeixin a un nombre més elevat de títols (en total 1.852 revistes, 601 d’elles noves) amb els drets d’arxiu inclosos.

Aquest acord, i malgrat l’esforç de contenció econòmica de la Biblioteca Digital de Catalunya en les renovacions de les subscripcions consorciades, ha permès incrementar en gairebé un 50% l’accés a les revistes e- Springer.

A més, a finals de 2014 es van adquirir consorciadament dues noves col·leccions de llibres d’aquest mateix editor, que també sumen uns 600 títols nous: Mathematics & Statistics 2007 i Humanitites, Social Science & Law 2009.

Comparteix