El valor de les biblioteques

El valor de les biblioteques

ACRL De fa temps, les biblioteques es preocupen en mostrar el valor que aporten. Tradicionalment, ho han fet amb mesures estadístiques de recursos i usos.

Més recentment, les biblioteques han tendit a mesurar el seu valor de dues noves maneres: mostrant el seu valor financer i el seu valor d’impacte.

Els estudis sobre el valor financer de la biblioteca calculen quin retorn té per a la societat la inversió feta (es posen en relació els beneficis percebuts amb el cost). Hi ha estudis, per exemple, que mostren que per cada € invertit en biblioteques, aquestes en retornen 15.

Els estudis sobre el valor d’impacte es fixen en els resultats que s’assoleixen gràcies a l’existència de les biblioteques. En el cas de les biblioteques universitàries, en l’aprenentatge dels estudiants i en l’èxit acadèmic dels mateixos. Hi ha estudis, com ara un de la University of Minnesota, que mostra la correlació entre usos de la biblioteca i el bon expedient acadèmic.

L’Association of College & Research Libraries (ACRL) manté el programa Assessment in Action: Academic Libraries and Student Success (AiA) que recull informes que mostren el valor de la biblioteca.

Aquests informes es poden trobar a Keeping Up With…, un butlletí de l’ACRL que explica de forma breu tendències en biblioteques universitàries.

Els darrers butlletins han estat sobre: Framework for Information Literacy for Higher Education (gener 2015), Learning Analytics (octubre 2014), Net Neutrality (agost 2014), Patron Driven Acquisitions (juny 2014), Financial Literacy (maig 2014), Digital Writing in the College Classroom (abril 2014), i MOOCs (març 2014).

Comparteix