Reunió d’interlocutors del PICA del CSUC

Reunió d’interlocutors del PICA del CSUC

El 24 de març ha tingut lloc una reunió d’interlocutors del PICA (PUC i PI), grup que gestiona el préstec consorciat i el préstec interbibliotecari en l’àmbit del CSUC.

En aquesta reunió s’ha parlat de l’estat de la qüestió del Sistema Compartit i s’ha fet una anàlisi de les estadístiques de PUC i PI de 2014.

També s’ha debatut sobre la possibilitat de fer acords tècnics consorciats sobre els procediments i el cost de les reproduccions de documents antics i sobre el servei de missatgeria i el funcionament de les maletes que transporten els documents diàriament.

Per últim, s’ha fet un estat de la qüestió de les modificacions i millores de la nova versió de la interfície del PUC sol·licitades a lnnovative i s’han debatut i acordat propostes molt concretes sobre el funcionament tècnic del PUC.

Hi han participat interlocutors de totes les institucions consorciades i de la Biblioteca de Catalunya.

Comparteix