El PUC i el PI, en xifres

El PUC i el PI, en xifres

Els programes de préstec consorciat (PUC) i de préstec entre biblioteques (PI) del CSUC permeten els usuaris de les biblioteques de les institucions membres i col·laboradores accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques.

L’any 2014, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya s’han integrat també al PUC, servei que permet a tota la comunitat universitària i usuaris de la Biblioteca de Catalunya (BC) sol·licitar documents en préstec directament des de la interfície web del PUC de manera gratuïta i sense intermediació dels serveis de PI. També permet realitzar préstecs in situ.

Prestecs_2014

En aquest tercer any de funcionament del PUC el total de préstecs ha estat de 53.061, que suposen un increment del 4,4% respecte l’any 2013. D’aquests préstecs, els usuaris n’han fet 58.274 renovacions, que sumades als préstecs, donen un total de 111.335 transaccions de préstec.

Pel que fa als préstecs PUC sol·licitats via web, els percentatges es mantenen com el 2013, un 37% han estat préstecs sol·licitats per estudiants de grau i 1r i 2n cicle, i un 18% han estat sol·licitats per estudiants de postgrau, de 3r cicle, màsters i doctorands. Un 29% han estat sol·licitats per personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la BC; un 15% per PAS de les universitats i treballadors de la BC, i un 1% per altres usuaris autoritzats.

Respecte al préstec interbibliotecari “tradicional” (PI) que continua funcionant principalment per al subministrament de fotocòpies i articles escanejats, però també per a les peticions de llibres de les institucions no consorciades i les peticions de llibres que no estan disponibles a través del PUC, durant el 2014 s’han subministrat 10.801 documents del quals 2.223 (el 20,58%) han estat originals (llibres, audiovisuals…) i 8.578 han estat fotocòpies (el 79,42%). Suposen 1.035 documents menys que el 2013. El 98% de fotocòpies s’ha tramés ja per via electrònica.

Comparteix