Les xifres i activitats del CCUC, l'any 2014

Les xifres i activitats del CCUC, l’any 2014

A finals del 2014 el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) contenia 4.960.895 títols reals de documents que representen 11.184.927 exemplars físics. Sense detecció de duplicats, la suma de títols integrats al CCUC de les 74 institucions que hi estan integrades seria de 8.150.174. El CCUC estalvia, doncs, 3.189.279 títols duplicats.

En comparació amb el 2013, el CCUC s’ha incrementat en 375.740 títols, un 8,2% més. Els motius principals han estat la integració dels registres de diferents museus de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB): el Museu d’Història de Barcelona, el de la Música, l’Etnològic, el Frederic Marès i el Museu Picasso; així com la integració de les biblioteques de la Filmoteca de Catalunya, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i del Parlament de Catalunya.

D’altra banda, també s’han incrementat els títols gràcies a la integració dels articles del repositori de revistes RACO. En total s’han integrat 158.122 articles de 415 revistes amb accés al text complet.

Respecte a la catalogació per còpia, seguint la mateixa sintonia dels darrers anys, el percentatge de còpia de registres bibliogràfics és del 59% i si extrapolem aquesta dada a exemplars físics, el percentatge de còpia arriba al 73%.

Quant al nombre de títols catalogats gratuïtament al CCUC a través del programa de catalogació com a valor afegit a l’adquisició (CVA), està patint un decrement continu a causa, probablement, del descens general en la compra de llibres. El 2014 s’han catalogat 25.017 títols a través d’aquesta via, un 7% menys respecte al 2013, però un 55% menys respecte al 2009, any en què van començar a decréixer les dades.

Comparteix