Els repositoris cooperatius TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX el 2014

Els repositoris cooperatius TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX el 2014

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

TDX_Blog

 • Va acabar l’any amb 18.605 tesis incorporades, el que suposa un increment del 17% respecte l’any anterior, de 18 universitats i permetia la consulta en total de més de 55.500 tesis d’universitats d’arreu de l’Estat que usen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH.
 • Des que va entrar en vigor el Reial Decret i l’acord del CIC al 2011, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, les universitats de Catalunya fan possible la consulta en accés obert del 85% de les tesis llegides.

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)

 • Contenia a la fi de l’any gairebé 80.000 documents de recerca (que representen un increment del 25% respecte a l’any anterior) de 26 institucions participants i organitzats en 767 col·leccions.
 • Aquests documents poden ser introduïts directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai comú independentment del repositori en el que han estat inclosos. La recol·lecció és possible a través de l’ús dels protocols d’interoperabilitat OAI-PMH o OAI-ORE.

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

RACO_Blog

 • Va arribar el 2014 a les 427 revistes incorporades (28 més que el 2013), i disposava d’un total de 167.266 articles, el 88% d’aquests disponibles a text complet, d’un total de 77 institucions editores.
 • Com a actuacions especials de l’any, cal mencionar l’acte de celebració de les 400 revistes a RACO, la integració dels articles de RACO al CCUC amb l’objectiu d’augmentar la difusió, la visibilitat i la consulta d’aquests i la difusió a les institucions participants del document “Criteris mínims amb què ha de comptar una revista científica”.

MDC (Memòria Digital de Catalunya)

MDC_Blog

 • El 2014 s’hi van afegir la Filmoteca de Catalunya, amb una col·lecció d’un miler de cartelleres de cinema de diferents sales catalanes; el Centre de Documentació de l’Orfeó Català, amb 10 col·leccions; la Fundació Bosch i Cardellach, amb la col·lecció d’entrevistes “Les veus del tèxtil”, i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb un fons d’imatges històriques.
 • Així, l’MDC acabava l’any amb 30 institucions participants i 107 col·leccions que proporcionaven accés a més de 3 milions d’imatges/documents (que representen un increment del 36% respecte a l’any 2013).
 • Com a actuacions especials de l’any cal mencionar el foment de la participació ciutadana a través del crowdsourcing amb la transcripció col·laborativa a través del projecte “Transcriu-me!!”, la posada en funcionament del projecte “Fem memòria” i l’ús i reús de les metadades a través del Linked Open Data (amb una nova versió millorada de la cerca geogràfica i la implementació de la línia de temps).
 • Amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, també s’ha posat en marxa CARTOCAT, un portal que permet cercar mapes antics digitalitzats i georeferenciats de diverses col·leccions públiques catalanes.

MDX (Materials Docents en Xarxa)

 • El 2014 disposava de 3.513 documents, un 7% d’increment respecte l’any anterior, agrupats en 49 col·leccions creades per les 10 universitats que participen en el programa.
 • Es va establir el procediment per carregar els materials docents de matemàtiques als repositoris institucionals i automàticament a MDX i a CIRAX.
Comparteix