Les memòries d'activitats i econòmica de 2014, disponibles

Les memòries d’activitats i econòmica de 2014, disponibles

Ja estan disponibles per a la seva consulta la memòria d’activitats i la memòria econòmica del 2014 del CSUC.

El 2014, el primer any de funcionament del CSUC, s’ha impulsat la contractació conjunta tant de serveis TIC com generals, a l’hora que s’han continuat fent créixer els serveis de supercomputació, comunicacions, serveis bibliotecaris i repositoris, infraestructura al núvol i administració electrònica adreçats a la universitat i la recerca.

Pots consultar el seu resum o descarregar-te la versió en PDF.

Comparteix