25 anys de recerca a Catalunya analitzats per l'IEC

25 anys de recerca a Catalunya analitzats per l’IEC

La recerca potencia el desenvolupament social i econòmic, i és per això que ha d’ocupar una posició estratègica. Ara bé, accedir de manera ràpida i eficient a tota la informació sobre els recursos i els resultats d’un sistema o territori en qualsevol camp científic és una missió pràcticament impossible per la quantitat, l’heterogeneïtat i l’especialització de la informació.

Amb l’objectiu d’omplir aquest buit, als anys 80, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va posar en marxa un projecte que consistia a recopilar les dades sobre la recerca a Catalunya, que després eren analitzades i redactades per part d’investigadors de prestigi dels diversos àmbits del coneixement. Des d’aleshores, s’han publicat 4 edicions dels informes sectorials, que abracen un període de 25 anys, i que a partir d’ara poden consultar-se conjuntament al web de l’IEC, amb el títol “25 anys de recerca a Catalunya”.

“La recerca científica i tecnològica a Catalunya, 1990”, i les tres edicions dels “Reports de la recerca a Catalunya”, corresponents als períodes 1990-1995, 1996-2002 i 2003-2009, són els quatre reculls d’informes que s’hi apleguen. Es tracta d’informes sectorials que proporcionen informació integral sobre l’estat de la recerca a Catalunya en l’àrea corresponent, i aporten reflexions sobre els objectius generals de la recerca, l’evolució, les tendències i el context històric. Inclouen, també, dades de finançament, personal i resultats científics i tecnològics del sistema de recerca català.

Per ampliar la informació, podeu consultar la notícia del blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Comparteix