Modificacions en els reglaments de contractació de les administracions públiques

Modificacions en els reglaments de contractació de les administracions públiques

Recentment s’ha publicat l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei de contractes del sector públic i la proposta de modificació del reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Els objectius de la nova llei de contractes del sector públic són dissenyar i executar un nou sistema de contractació pública, més eficient, transparent i íntegre, mitjançant el qual s’aconsegueixi un millor compliment dels objectius públics, tant a través de la satisfacció de les necessitats dels òrgans de contractació, com mitjançant una millora de les condicions dels operadors econòmics, així com un millor servei per als usuaris dels serveis públics.

A més, la nova llei pretén millorar l’eficiència en la contractació pública mitjançant les noves tecnologies i els sistemes electrònics de comunicació. Es vol potenciar la contractació electrònica amb l’objectiu de convertir-la en la regla general dels processos d’adquisició de béns i serveis, mantenint la contractació no electrònica com a residual i excepcional.

En breu s’analitzarà el detall de l’impacte d’aquests canvis reglamentaris en les administracions públiques respecte a la situació actual.

Comparteix