El Manifest de Leiden sobre la bibliometria de la recerca

El Manifest de Leiden sobre la bibliometria de la recerca

El passat 22 d’abril, la revista Nature va publicar el Manifest de Leiden per a la mètrica de la recerca. Aquest manifest mostra els principis o casos en què s’ha de limitar l’avaluació científica purament quantitativa.

Els principis diuen que:

  1. L’avaluació quantitativa ha de ser la base d’una avaluació qualitativa.
  2. La mesura de rendiment s’ha de fer en relació a la missió de la institució, del grup de recerca o de l’investigador.
  3. Cal protegir l’excel·lència en recerca localment rellevant.
  4. Els processos de recopilació i anàlisi de dades han de ser oberts, transparents i simples.
  5. Les dades i anàlisis han d’estar obertes a verificació pels avaluats.
  6. Les diferències en les pràctiques de publicació i citació entre camps científics s’han de tenir en compte.
  7. L’avaluació individual d’investigadors s’ha de basar en la valoració qualitativa de la seva cartera d’investigació.
  8. S’ha d’evitar la concreció improcedent i la falsa precisió.
  9. S’han de reconèixer els efectes sistèmics de l’avaluació i els indicadors.
  10. Els indicadors han de ser examinats i actualitzats periòdicament.

[Fotografia de la capçalera: David Parkins, Nature]

Comparteix