Celebrada la segona formació del projecte Virtlabs

Celebrada la segona formació del projecte Virtlabs

El passat 15 d’abril ha tingut lloc al CSUC una segona sessió de formació, sobre virtualització d’aplicacions i escriptoris amb la plataforma Citrix XenApp, per als integrants del projecte Virtlabs, després que el passat mes de gener s’organitzés una primera formació, aquell cop, dedicada a la plataforma Jukebox.

En aquesta formació, que ha comptat amb la participació de 16 assistents, ha tractat sobre el consum d’aplicacions en mode streaming, és a dir, a través d’un portal web on els usuaris de la plataforma executen aplicacions remotes com si s’estiguessin llançant des del seu propi ordinador.

La jornada, amb l’objectiu d’explorar la virtualització d’aplicacions en el núvol, s’ha dividit en dues sessions. En la primera s’han explicat els detalls tècnics de la plataforma i s’ha presentat l’arquitectura del pilot, comentant en detall les principals novetats, com ara la utilització recursos de Microsoft Azure en un sistema híbrid. La segona part s’ha centrat en aspectes de configuració i proves de la plataforma.

A més, els integrants del projecte tenen a la seva disposició un nou espai col·laboratiu, una intranet privada, on compartir informació, planificar les tasques del projecte i mostrar els resultats que es van obtenint.

Virtlabs és un projecte que té com a objectiu principal l’avaluació i disseny d’un nou futur servei consorciat per cobrir sota demanda serveis tipus cloud en el camp de la virtualització d’aplicacions i escriptoris. Entre les millores que persegueix sobre el model actual, destaca l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una universitat o, per exemple, l’accés a terminals en xarxa en mode escriptori.

Actualment hi participen vuit universitats catalanes (UB, UAB, UPF, UdL, UdG, URV, UOC i UVic-UCC) que pretenen amb la seva participació a Virtlabs canviar el model d’entrega de les aplicacions cap als usuaris de la comunitat d’ensenyament superior.

Comparteix